Grimtouched of Dar'kharrow

A new fortune

Session 4

Det var i 4. session at i mødte Krista Hellmouth for 2. gang, og røvede en valuables transport
Der mødte i også Harald Saffirøje fra Bob’s Jewels

Comments

daywalker1992

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.